主 頁  目 錄  本 站  地 方  建 築  道 路  政 策  圖 片  討 論  文 庫  會 員 申 請  搜 尋  聯 絡 網 主
      板 務  地 方 討 論  香 港 綜 合 討 論  世 界 綜 合 討 論  測 試  板 規  常 問 問 題
 
 討 論 - 香 港 地 方 討 論 區
 
 
 
標 題 : Re: 07 年 興 建 中 及 新 落 成 住 宅 ( 一 )
作 者 : 久 地 遊 覽 (leomak)
貼 文 時 間 : 2007-1-01 22:39:30 文 章 編 號 : 1-2298-2


- 2007 年 興 建 中 及 新 落 成 的 住 宅 樓 宇 ( 一 )


按 此 回 到 → 2007 年 興 建 中 及 新 落 成 的 商 業 大 廈 ( 一 ) 總 覽

按 此 回 到 → 2007 年 擴 建 中 及 重 建 中 的 各 項 工 程 ( 一 ) 總 覽

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


新 地 機 鐵 九 龍 站 上 蓋 Union Square 五 、 六 期 服 務 式 住 宅 項 目 「 天 璽 」
'The Cullinan' , 樓 高 68 層 270 米 成 為 本 港 最 高 住 宅 建 築 , 而 其 中 出 租
酒 店 部 分 「 港 景 匯 」 (The HarbourView Place) 位 處 「 天 璽 」 第 2 座 50-70 樓
, 項 目 預 計 08 年 首 季 落 成 啟 用 ( 注 : 港 景 峯 基 座 商 場 亦 名 為 港 景 匯 )
( 請 按 此 → 瀏 覽 Union Square 5,6,7 期 的 最 新 進 度 圖 片 )※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


地 鐵 將 軍 澳 第 86 區 車 廠 上 蓋 發 展 項 目 「 日 出 康 城 - Lohas Park 」 ( 項 目 前 稱 「 夢 幻 之 城 」 )
( 請 按 此 → 瀏 覽 將 軍 澳 86 區 「 日 出 康 城 」 與 「 城 中 駅 」 過 去 的 所 有 相 關 圖 片 )
長 實 將 軍 澳 86 區 「 日 出 康 城 」 一 期 「 首 都 」 (The Capitol) 興 建 中 的 五 幢 住 宅
由 南 至 北 排 列 於 環 保 大 道 之 旁

一 期 南 面 的 「 日 出 康 城 」 二 期 項 目 十 幢 樓 宇 6 月 時 已 完 成 相 關 地 基 工 程

( 位 於 車 廠 北 面 的 地 鐵 將 軍 澳 綫 二 期 工 程 「 將 軍 澳 南 站 」 預 計 09 年 通 車
, 車 站 工 程 與 及 86 區 北 面 通 道 的 公 路 亦 同 期 進 行 中 )


長 實 / 南 豐 合 營 的 將 軍 澳 「 都 會 駅 Metro Town 」 二 期 商 住 項 目 位 於 調 景 嶺
地 鐵 站 上 蓋 的 「 城 中 駅 」 (Le Point) 近 日 已 進 入 完 成 階 段 , 已 開 放 的 基 座
商 場 連 接 地 鐵 站 大 堂 及 毗 鄰 的 彩 明 邨 商 場

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


恒 基 長 沙 灣 「 星 匯 居 - The Sparkle 」 商 住 項 目 位 於 通 洲 街 500-502 號
與 發 祥 街 交 界 , 預 計 09 年 2 月 落 成 。 ( 該 項 目 曾 稱 - 亮 賢 灣 )( 電 腦 模 擬 項 目 落 成 後 CG 效 果 圖 )信 和 長 沙 灣 青 山 道 商 住 項 目 「 One Mandison 」 , 樓 高 27 層 , 位 處 長
沙 灣 青 山 道 305 號 與 發 祥 街 交 界 , 項 目 前 身 為 中 電 於 青 山 道 的 電 力 站


億 京 發 展 長 沙 灣 元 州 街 358-364 號 興 建 中 的 單 幢 式 商 住 大 廈


中 顯 投 資 長 沙 灣 福 華 街 561 至 563 號 「 君 凱 豪 庭 」 (Sea Panorama Court)
25 層 高 單 幢 住 宅 ( 「 君 凱 豪 庭 」 落 成 後 的 模 樣 )


信 和 長 沙 灣 青 山 道 464 至 474 號 / 集 輝 街 交 界 的 單 幢 式 住 宅 「 One New York 」


深 水 埗 通 州 街 332-334 號 / 九 江 街 1 號 「 時 尚 華 庭 」 24 層 單 幢 式 住 宅 , 貼 鄰 西 九 龍 走 廊


中 國 海 外 深 水 埗 「 喜 居 」 位 於 醫 局 街 161 號 , 樓 高 23 層 之 單 幢 式 住 宅


九 龍 塘 筆 架 山 道 43-45 號 新 九 龍 內 地 段 第 4763 號 餘 段 興 建 中 的 住 宅 項 目 ,
位 處 龍 翔 道 豐 力 樓 與 畢 架 山 一 號 豪 宅 群 之 間 , 可 飽 覽 整 個 九 龍 半 島


新 地 美 孚 新 落 成 的 「 曼 克 頓 山 」 商 住 項 目 ( 重 建 前 身 為 荔 枝 角 九 巴 車 廠 )
( 請 按 此 → 瀏 覽 昔 日 「 曼 克 頓 山 」 相 關 圖 片 )( 請 按 此 → 瀏 覽 深 水 埗 區 內 各 商 住 項 目 之 建 設 工 程 進 度 )


※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


新 地 大 角 咀 奧 運 站 三 期 「 君 滙 港 Harbour Green 」 豪 宅 項 目 將 近 落 成
, 其 中 第 2 及 3 座 分 別 命 名 為 「 豪 匯 」 及 「 名 匯 」 , 行 人 天 橋 亦 已 開 通


恒 基 大 角 咀 「 港 灣 豪 庭 三 期 」 (Metro Harbour View - Phase III)
60 層 高 住 宅 項 目 ( 按 此 查 看 「 港 灣 豪 庭 三 期 」 07 年 3 月 時 的 進 度 )


新 地 位 於 大 角 咀 必 發 道 18-30 號 介 乎 通 州 街 的 住 宅 項 目 「 柏 豐 28 」


( 請 按 此 → 瀏 覽 大 角 咀 區 內 各 商 住 項 目 之 建 設 工 程 進 度 )


※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


長 實 南 豐 合 作 發 展 位 於 何 文 田 常 盛 街 / 天 光 道 / 靠 背 壟 道 的 百 億 地 王
重 建 商 住 項 目 「 半 山 壹 號 」 (Celestial Heights) ( 前 稱 「 歌 珀 山 」 ) , 4 層 高
基 座 平 台 上 將 興 建 4 幢 38 層 高 住 宅 樓 宇 及 7 座 3 層 高 的 獨 立 洋 房 , 基 座
下 有 兩 層 地 庫 及 設 有 商 場 。 該 重 建 地 盤 前 身 為 土 瓜 灣 天 光 道 警 察 宿 舍
( 請 按 此 → 瀏 覽 「 半 山 壹 號 」 過 去 的 所 有 相 關 圖 片 )

新 世 界 發 展 九 龍 城 太 子 道 東 / 龍 崗 道 交 界 29 層 高 單 幢 式 住 宅 「 太 子 匯 」
(Prince Ritz) , 低 層 單 位 已 可 飽 覽 啟 德 全 景
華 懋 沙 浦 道 46 號 的 「 豪 門 」 一 期 住 宅 項 目 ( 後 ) 及 興 建 中 的 「 豪 門 」 二 期 ( 前 )
( 查 看 「 豪 門 」 二 期 07 年 6 月 時 進 度 )中 國 海 外 發 展 位 於 土 瓜 灣 道 307 號 的 29 層 高 商 住 項 目 「 潮 樓 In House 」
, 重 建 前 身 為 蜆 殼 油 站 地 皮 ( 項 目 初 期 曾 稱 「 海 暉 庭 Glory Court 」 )


恒 基 土 瓜 灣 新 碼 頭 街 38 號 「 翔 龍 灣 」 (Grand Waterfront) 5 座 樓 高 51 層
住 宅 物 業 及 基 座 約 20 萬 方 呎 翔 龍 灣 廣 場 , 年 中 將 開 設 JUSCO 超 市
( 吉 之 島 百 貨 公 司 及 超 級 市 場 將 軍 澳 東 港 城 分 店 將 於 六 月 結 束 營 業 )爪 哇 控 股 位 於 慈 雲 山 蒲 崗 村 道 99 號 的 住 宅 項 目 「 滙 豪 山 」 (The Forest Hills)
, 樓 高 48 層 , 鄰 近 鑽 石 山 地 鐵 站 , 該 項 目 重 建 前 身 為 慈 雲 山 香 島 中 學


新 地 牛 池 灣 半 山 豐 盛 街 尾 豪 宅 項 目 , 位 於 新 九 龍 內 地 段 6350 號 的 地 皮
將 興 建 5 幢 32 層 高 住 宅 大 廈 , 項 目 基 座 建 有 3 層 平 台 及 3 層 地 庫( 請 按 此 → 瀏 覽 九 龍 城 區 內 各 商 住 項 目 之 建 設 工 程 進 度 )


※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

信 和 位 於 港 鐵 馬 鞍 山 綫 首 站 的 烏 溪 沙 站 上 蓋 發 展 項 目 「 Lake W 」 ,
興 建 中 7 幢 40 至 48 層 高 住 宅 將 建 於 烏 溪 沙 站 公 共 交 通 交 匯 處 的 三 層
平 台 之 上 , 北 望 烏 溪 沙 咀 ( 前 身 為 白 石 船 民 中 心 用 地 ) , 並 可 遠 眺
船 灣 淡 水 湖 八 仙 嶺 等 山 海 景 致 ( 請 按 此 → 瀏 覽 昔 日 烏 溪 沙 站 上 蓋 的 面 貌 )


長 實 馬 鞍 山 臨 海 住 宅 項 目 「 嵐 岸 」 (Sausalito) 6 幢 27 層 高 住 宅 樓 宇
( 請 按 此 → 瀏 覽 馬 鞍 山 區 內 各 住 宅 項 目 昔 日 的 進 度 圖 片 (2006-12-29)


信 和 九 鐵 火 炭 站 何 東 樓 車 廠 上 蓋 商 住 項 目 「 The Palazzo 」 , 將 建 10 幢
35 至 40 層 住 宅 及 3 層 平 台 商 場 連 會 所 ( 請 按 此 → 瀏 覽 火 炭 何 東 樓 項 目 昔 日 進 度 圖 片 (2006-08))


嘉 華 沙 田 南 半 山 銅 鑼 灣 山 路 「 嘉 御 山 」 (The Great Hill) 豪 宅 項 目


新 地 沙 田 道 風 山 興 建 中 的 低 密 度 豪 宅 項 目 , 地 盤 位 於 沙 田 市 地 段 421
、 438 及 496 號 , 毗 鄰 銅 鑼 灣 山 路 曉 翠 山 莊 , 預 計 2008 年 上 半 年 內 落 成
長 實 位 於 港 鐵 大 圍 站 馬 鞍 山 綫 車 廠 ( 沙 田 馬 鐵 大 圍 維 修 中 心 ) 上 蓋 發 展
項 目 , 12 幢 42 至 50 層 高 住 宅 大 廈 將 建 於 四 層 平 台 之 上 , 平 台 上 將 設 有
一 層 會 所 、 青 年 及 老 人 中 心 , 預 計 2010 年 前 分 兩 期 完 成 , 總 投 資 額 達
200 億 。 未 來 大 圍 火 車 站 上 蓋 ( 包 括 前 歡 樂 城 地 皮 ) 將 建 有 40 萬 呎 大 型
商 場 及 8 幢 約 50 層 高 住 宅 樓 , 而 項 目 內 唯 一 學 校 將 由 沙 田 崇 真 中 學 遷 入


恒 基 沙 田 富 健 街 豪 宅 項 目 , 位 處 仁 安 醫 院 旁 地 皮 ( 沙 田 市 地 段 539 號 )
, 該 地 皮 原 為 仁 安 醫 院 毗 鄰 的 公 園 及 停 車 場 , 將 興 建 為 一 幢 分 層 物 業
及 以 少 量 獨 立 洋 房 。 而 仁 安 醫 院 七 層 高 醫 院 大 樓 早 前 增 建 四 層 新 樓 層( 請 按 此 → 瀏 覽 沙 田 及 馬 鞍 山 區 內 各 住 宅 項 目 所 有 的 進 度 圖 片


※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


新 地 元 朗 「 新 時 代 廣 場 」 (YOHO Town) 二 期 商 住 項 目 , 商 場 南 翼 之 上 將 興 建
8 幢 34 至 42 層 高 住 宅 , 連 同 青 山 公 路 以 北 的 YOHO Town 三 期 商 住 地 皮 , 整 個
項 目 期 望 於 2013 年 之 前 實 現 ( 請 按 此 → 瀏 覽 昔 日 「 YOHO Town 」 的 相 關 圖 片 )


長 實 天 水 圍 市 中 心 24B 區 住 宅 項 目 「 栢 慧 豪 園 」 (Central Park Towers)
, 已 落 成 的 一 期 部 份 5 幢 60 層 高 住 宅 大 廈 , 該 項 目 東 面 未 來 將 興 建 二 期
的 3 幢 樓 宇 , 毗 鄰 天 水 圍 輕 鐵 天 悅 站 及 興 建 中 的 天 水 圍 市 中 心 巴 士 總 站
新 地 屯 門 西 鐵 站 上 蓋 興 建 中 7 幢 39 至 45 層 高 住 宅 樓 宇 包 括 6 層 平 台 及 基 座
48 萬 方 呎 商 場 , 落 成 後 將 會 是 屯 門 區 內 最 高 的 住 宅卓 能 「 一 號 九 龍 山 頂 」 (One Kowloon Peak) 位 於 青 山 公 路 荃 灣 段 上 的 寶 峰 台 8 號
, 樓 高 22 層 的 單 幢 式 住 宅 可 眺 望 汀 九 橋 海 景 及 遠 眺 青 馬 大 橋 的 景 觀 ,
該 項 目 曾 稱 「 橋 景 灣 」 Bridgeview Bay ( 按 此 查 看 「 一 號 九 龍 山 頂 」 06 年 的 進 度 )


長 實 於 上 葵 涌 和 宜 合 道 的 「 雍 雅 軒 / 都 會 天 峯 The Apex 」 服 務 式 住 宅

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


長 實 於 大 坑 的 渣 甸 山 「 名 門 」 四 幢 新 落 成 以 光 纖 作 外 牆 裝 飾 的 住 宅 大 廈
( 請 按 此 → 瀏 覽 「 名 門 」 與 昔 日 「 虎 豹 別 墅 」 的 所 有 進 度 圖 片 )


長 實 位 於 英 皇 道 880 號 興 建 中 的 37 層 單 幢 式 住 宅 「 CASA 880 」 現 已 建 至
頂 層 , 項 目 鄰 近 鰂 魚 涌 地 鐵 站 太 古 坊 出 口 ( 昔 日 工 程 進 度 圖 片 )


中 華 汽 車 與 太 古 合 營 的 北 角 「 港 濤 軒 Island Lodge 」 45 層 高 住 宅 項 目 ,
位 處 渣 華 道 180 號 與 琴 行 街 交 界 ( 地 盤 前 身 為 中 巴 宿 舍 )( 查 看 7 月 時 的 進 度 )
北 角 「 港 濤 軒 Island Lodge 」 於 07 年 12 月 時 的 進 展


爪 哇 控 股 位 於 灣 仔 摩 利 臣 山 日 善 街 28 號 近 灣 仔 道 尾 的 「 駿 逸 峰 」 (The Morrison)
單 幢 式 住 宅 , 樓 高 32 層 的 建 築 物 基 坐 三 層 為 "Morrison Place" 商 場 及 會 所 設 施 。
( 請 按 此 → 查 看 「 駿 逸 峰 」 (The Morrison) 於 07 年 5 月 時 的 建 設 進 度 )


合 和 灣 仔 商 住 項 目 位 處 皇 后 大 道 東 214-224 號 及 三 板 街 9-19 號 即 胡 忠 大 廈
對 面 , 預 計 08 年 第 4 季 落 成 ( 昔 日 相 關 圖 片 及 參 考 合 和 網 站 資 料 )


恒 基 港 島 西 半 山 干 德 道 39 號 興 建 中 45 層 高 豪 宅 項 目 , 地 盤 前 身 為 樂 基 山 莊泛 海 國 際 港 島 南 區 「 海 峰 華 軒 2 期 」 (Bayshore Apartments Phase II)
住 宅 項 目 , 位 於 香 港 仔 大 街 238-242 號 , 預 計 2008 年 10 月 落 成


盈 大 地 產 薄 扶 林 數 碼 港 道 「 貝 沙 灣 」 5 期 (Villa Bel-Air) 的 29 間 獨 立
洋 房 及 「 貝 沙 灣 」 6 期 (Bel-Air No.8) 8 幢 外 形 呈 波 浪 形 向 山 的 高 層
單 位 , 預 計 08 年 6 月 落 成 。 ( 電 腦 模 擬 項 目 落 成 後 CG 效 果 圖 )

( 請 按 此 → 瀏 覽 2007 年 港 島 區 各 住 宅 項 目 之 建 設 工 程 進 度 )


( 圖 片 內 容 更 新 中 .....)


按 此 回 到 → 2007 年 興 建 中 及 新 落 成 的 商 業 大 廈 ( 一 ) 總 覽

按 此 回 到 → 2007 年 擴 建 中 及 重 建 中 的 各 項 工 程 ( 一 ) 總 覽


昔 日 相 關 討 論 及 圖 片 : 請 按 此 → 2006 年 興 建 中 及 將 近 落 成 住 宅 樓 宇 ( 一 )


〔 原 作 者 曾 在 2008-2-03 01:43:49 修 改 此 文 章 〕


回 到 香 港 地 方 討 論 區 目 錄前 一 個 主 題  後 一 個 主 題

   
  回 覆 本 文
   
 
代 號
密 碼
名 字
電 郵
標 題
   
貼 文 時 請 注 意 以 下 事 項 :
  . 請 每 三 十 個 全 形 中 文 字 或 六 十 個 英 文 字 母 按 ENTER
  . 嚴 禁 使 用 任 何 造 字 或 增 補 字 庫 用 字
  . 請 先 詳 閱 板 規
  . 有 疑 問 , 可 參 考 討 論 區 常 問 問 題
   
內 容
 
   
  修 改 本 篇 文 章
   
  回 到 本 頁 頂 部  聯 絡 網 主   香 港 地 方 http://www.hk-place.com/
  香 港 地 方 討 論 區 為 香 港 地 方 一 部 份 , 文 章 為 貼 文 者 擁 有 。
  本 網 資 料 及 圖 片 版 權 所 有 Copyright (C) 香 港 地 方 1999-2019